De Europese Unie stelt zwaardere sancties in tegen Noord-Korea. Het land mag geen olieproducten of luxegoederen meer naar Europa uitvoeren en niet meer investeren in de EU. 

Dat hebben de lidstaten vrijdag bepaalt. De maatregelen volgen op de kernproef en rakettest die het regime in Pyongyang begin dit jaar uitvoerde.

De sancties die in maart werden opgelegd op grond van een resolutie van de VN-Veiligheidsraad worden aangescherpt omdat de EU de Noord-Koreaanse acties ziet als een ernstige bedreiging van de internationale veiligheid.

Verder mogen schepen met Noord-Koreaanse bemanning niet meer in Europese havens komen. Ook worden meer financiële tegoeden bevroren en reisrestricties opgelegd.

Europese bedrijven mogen voortaan niet meer investeren in de mijn-, raffinage en chemische sector in Noord-Korea. Financiële transacties zijn nauwelijks meer toegestaan. De handel in wapens en bepaalde metalen was al verboden.