Een lang en zorgvuldig voorbereid wetsontwerp om het roken in de horeca in Tsjechië te verbieden, heeft het niet gehaald in het parlement. De Tsjechische premier Sobotka baalt, want nu dreigen er strafkortingen op subsidies van de Europese Unie.

In alle andere landen van de EU gelden sinds enige tijd gehele of gedeeltelijke rookverboden. De Tsjechen vormen de uitzondering. In Praag kan de bezoeker van restaurants en kroegen nog overal een sigaret opsteken.

De overheid in het Midden-Europese land probeert al sinds 1994 het roken in de horeca aan banden te leggen. Een hele rij ministers van Volksgezondheid is echter stukgelopen op de halsstarrige houding van de volksvertegenwoordiging.

Dit keer steunde zelfs de bekendste roker van het land, president Milos Zeman, het verbod. Hij noemde roken ooit het beste middel tegen Alzheimer, omdat de roker eerder sterft aan een hart- of longaandoening eer hij Alzheimer krijgt. Maar de zwarte humor van Zeman hielp niet. Een flinke meerderheid in het parlement stemde tegen het ontwerp, zo meldt Die Welt.