Bij misbruik van visumvrij reizen moeten Europese landen weer snel een visumplicht kunnen invoeren. De 28 landen van de Europese Unie zijn het er vrijdag over eens geworden dat sneller aan deze 'noodrem' kan worden getrokken.

Door de enorme toestroom van migranten de afgelopen tijd heeft een aantal landen gepleit de noodremprocedure te verruimen. Ook liggen er voorstellen op tafel om Turken en Oekraïners toe te staan zonder visum naar Europa te komen.

Als blijkt dat door het visumvrij reizen bijvoorbeeld Turken massaal naar Europa reizen waardoor een "onevenredige migratiedruk" ontstaat, moet de visumplicht weer kunnen worden ingevoerd.

Bovendien moet de visumvrijstelling ook kunnen worden ingetrokken als landen onvoldoende meewerken aan het terugnemen van hun onderdanen of van migranten die door dat land hebben gereisd, maar geen recht hebben op asiel in Europa.

Toetsting

Het zal aan de Europese Commissie zijn om te toetsen of de visumplicht ingetrokken moet worden, bijvoorbeeld na een klacht van een EU-land.

"Visaliberalisatie biedt voordelen voor de EU en derde landen. Tegelijkertijd hebben we een noodrem nodig voor alle landen om er zeker van te zijn dat er geen misbruik van wordt gemaakt", zei staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel en migratie), in zijn rol als voorzitter van de EU-bijeenkomst.