Het klimaatverdrag van Parijs wordt vrijdag in New York ondertekend. De klimaatconferentie was de 21e jaarlijkse bijeenkomst onder auspiciën van de Verenigde Naties. Tussen 30 november en 12 december vergaderden de afgevaardigden van 195 landen in Frankrijk.

Ondertekening is pas de tweede stap. Het verdrag treedt namelijk pas in werking nadat het door 55 landen is geratificeerd.

Ratificatie is namelijk de officiële bekrachtiging. Die landen produceren gezamenlijk 55 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Politici gaan ervan uit dat de ratificatie zal lukken. Dat zou per 2020 moeten leiden tot een aanzienlijk reductie van de gassen, met name van koolstofdioxide (CO2).

De staten wier handtekening onder het verdrag prijkt, verplichten zich de opwarming van de aarde te begrenzen tot 2 graden; maximaal 1,5 graad is het streven.

De instrumenten daartoe hebben alle te maken met vermindering van uitstoot van diverse broeikasgassen. Tussen 2050 en 2070 moeten moet de verbranding van kolen, olie en as zo ver zijn beperkt dat de opwarming daadwerkelijk niet boven de 2 graden uitkomt.

Compensatie

De geïndustrialiseerde staten verplichten zich tussen 2020 en 2025 jaarlijks ongeveer 90 miljard euro aan ontwikkelingslanden beschikbaar te stellen om klimaatmaatregelen te treffen en schade door opwarming te compenseren.

Video: De opwarming van de aarde in 60 seconden