De Europese Unie (EU) heeft in 2015 aan 333.350 asielzoekers een beschermde status verleend. Dat is een stijging van 72 procent ten opzichte van 2014, blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Sinds 2008 hebben ongeveer 1,1 miljoen asielzoekers een beschermde status ontvangen in de EU.

Vooral aan Syrische mensen wordt deze status verleend. Ongeveer de helft van alle asielzoekers komt uit dit land, gevolgd door Eritrea (27.600) en Irak (23.700). Van de 166.100 Syrische vluchtelingen zijn 104.000 opgenomen in Duitsland.

In Duitsland werden ook de meeste asielzoekers geregistreerd. In totaal werd er aan 148.200 asielzoekers bescherming verleend in Duitsland, een stijging van 212 procent. Duitsland werd gevolgd door Zweden (34.500 asielzoekers), Italië (29.600) en Frankrijk (26.000). Nederland staat op de zevende plek in de lijst met 17.000 asielzoekers (een stijging van 29 procent ten opzichte van 2014).

Autorisatie

Van alle mensen die de beschermde status ontvingen in 2015 in de EU, kregen 246.200 een vluchtelingenstatus (74 procent), 60.700 subsidiaire bescherming (18 procent) en 26.500 personen kregen autorisatie om in het land van verblijf te blijven om humanitaire redenen (8 procent). 

Zowel de vluchtelingenstatus en de subsidiaire bescherming worden bepaald door het EU-recht, maar de humanitaire status is toegekend op basis van de nationale wetgeving.