Twaalf EU-lidstaten hebben nog geen bijdrage geleverd aan het opgerichte fonds om de situatie en opvang van vluchtelingen in Turkse opvangkampen te verbeteren. 

Dat blijkt woensdag uit een eerste evaluatie van de voortgang van het migratiepact dat de EU samen met Turkije sloot om het migratievraagstuk het hoofd te bieden.

De Europese Commissie maande de EU-lidstaten zo snel mogelijk hun beloftes na te komen en te leveren. Het gaat om Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Griekenland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en Spanje.

Het migratiefonds waar dit jaar 3 miljard euro voor beschikbaar is gesteld, is bedoeld voor projecten om de leefomstandigheden van veelal Syrische vluchtelingen in Turkse kampen te verbeteren. Dan is te denken aan beter onderwijs, voedsel en gezondheidszorg. Tot nu toe staat de teller van het fonds op 2,6 miljard euro.

Toezeggingen

Een ander onderdeel van het EU-Turkije-migratiepact is het terugsturen van migranten die illegaal vanuit Turkije de oversteek maken naar Griekse eilanden. Sinds de maatregelen op 4 april van kracht werden, zijn er verdeeld over twee dagen 325 migranten teruggestuurd.

Ondertussen groeit de groep migranten die vastzit op Griekse eilanden in afwachting van hun terugkeer of de afhandeling van hun asielaanvraag. EU-lidstaten hebben hier hulp voor toegezegd, maar nog lang niet alle toezeggingen zijn gerealiseerd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het aantal te sturen vertalers die de Grieken moeten bijstaan.