VN-chef Ban Ki-moon heeft woensdag alle staten die de rechtsmacht van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) niet accepteren, opgeroepen dat alsnog te doen. 

De secretaris-generaal hield zijn pleidooi bij de viering van het zeventigjarig bestaan van het hof in het Vredespaleis in Den Haag. Daarbij was ook koning Willem-Alexander aanwezig.

''Het internationaal recht helpt conflicten vreedzaam op te lossen, waar diplomatieke en politieke maatregelen tekortschieten", zei Ban Ki-moon.

De beslissingen van het hoogste rechtsorgaan van de Verenigde Naties in conflicten tussen staten dragen zo bij aan de toekomstige stabiliteit in de wereld, aldus de VN-chef.

Vreedzaam 

Het belang van het vreedzaam oplossen van geschillen in overeenstemming met het internationaal recht, is nog nooit zo urgent geweest als nu, benadrukte de VN-baas.

Hij constateerde dat de agenda van het Hof momenteel voller is dan ooit. ''De lidstaten wenden zich tot het Hof met een aantal van hun meest complexe zaken. Ik roep ze op tot een standvastige naleving van de arresten."

Ban Ki-moon: ''Als de weg van de vrede wordt gekozen, indien lidstaten hun geschillen toevertrouwen aan de rechters van deze instelling, bevordert dat niet alleen de stabiliteit, maar de hele internationale gemeenschap profiteert ervan."

Machteloos

Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) onderschreef het pleidooi van de VN-chef. Het internationaal recht blijft echter machteloos als er geen actie op volgt van de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad, stelde hij.

''Nederland streeft er naar de effectiviteit van de Veiligheidsraad te verbeteren en haar legitimiteit te versterken, om van haar het zwaard van internationaal recht te maken, naast het Hof als haar schild´´. De geschiedenis leert dat dit geen idealisme is, zei de bewindsman.