Colombia en de ELN, de tweede grootste rebellengroep van het land, gaan binnenkort vredesbesprekingen houden. De aankondiging komt nadat de guerrilla's twee gegijzelden hadden vrijgelaten.

Voordat de besprekingen konden beginnen, had de Colombiaanse overheid als voorwaarde gesteld dat de gegijzelden zouden worden vrijgelaten. Nu dat is gebeurd, kunnen de besprekingen beginnen. 

Bogotá is al twee jaar in gesprek met de kleine beweging, die vooral in het noorden van het land actief is. Net als de grotere Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC) ligt de basis van het ELN in ultralinks gedachtegoed uit de jaren zestig dat wordt vermengd met terrorisme en de lucratieve drugscriminaliteit.

Ontvoeringen en drugshandel zijn de voornaamste kurken waar de nog naar schatting 2000 strijders van het ELN, dat door de Europese Unie en de Verenigde Staten is aangemerkt als terreurbeweging, op drijven.

Vredesgesprekken zijn er al sinds 1998 met het ELN, maar tot dusverre zonder resultaat. Een nieuwe ronde inleidende gesprekken is in 2014 in Venezuela van start gegaan. Volgens de krant El Tiempo maakt de Colombiaanse regeringsonderhandelaar Frank Pearl in Caracas bekend dat die contacten niet langer verkennend zijn, maar officiële vredesonderhandelingen.

Onderhandelingen met de FARC, de grootste rebellenbeweging van het land, zijn nog in volle gang. De deadline voor een akkoord werd vorige week niet gehaald.