De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties zoekt naar manieren om Noord-Korea te vervolgen voor misdaden tegen de menselijkheid. 

De raad heeft een groep onafhankelijke deskundigen gevraagd te onderzoeken hoe Noord-Korea om rekenschap kan worden gevraagd.

Ook een rol voor het Internationaal Strafhof is onderwerp van het onderzoek.

De Mensenrechtenraad stemde woensdag unaniem in met het voorstel van die strekking dat de Europese Unie en Japan hadden ingebracht. Rusland en China, die het plan in de VN-Veiligheidsraad met hun veto zouden kunnen treffen, lieten weten het niet te blokkeren.

Noord-Korea was er snel bij om het voorstel ''totaal te verwerpen''. De regering van het geïsoleerde Aziatische land sprak van een ''product van poltieke en militaire confrontatie'' en een ''samenzwering van de VS en andere vijandige machten.''

Wapens

Staatsmedia maakten donderdag ook nog eens duidelijk dat Noord-Korea doorgaat met het ontwikkelen van wapens om de dreigingen van buitenaf het hoofd te bieden.

Leider Kim Jong-un maakte bekend dat het land een succesvolle test heeft uitgevoerd met een raket die door een nieuw type motor werd aangedreven. Kim was trots: ''We zullen voortgang blijven bereiken met defensietechnieken die onze vijanden zullen doen rillen van angst'', citeerde de staatspers hem.