Met de fragiele wapenstilstand in Syrië groeit de hoop onder veel Syrische kinderen en hun ouders dat normaal onderwijs gevolgd kan gaan worden.

"De kinderen die ik spreek zijn nog altijd gretig om naar school te gaan", stelt Bart Vrolijk, hoofd Onderwijs in Syrië voor VN-kinderrechtenorganisatie Unicef.

Onderwijs is in Syrië nu belangrijker dan ooit, concludeert Vrolijk; voorkomen moet worden dat een generatie zonder serieuze scholing volwassen wordt en geen toekomstperspectief heeft.

Vrolijk: "Ik merk ook bij ouders dat zij onderwijs voor hun kinderen nog steeds erg belangrijk achten. Ouders hebben er heel veel voor over om ervoor te zorgen dat kinderen naar school gaan. Zij brengen kinderen in sommige gevallen zelfs door de frontlinie zodat ze examen kunnen afleggen. Onderwijs geeft kinderen hun normale routine en dagindeling terug, wat helpt bij het omgaan met de stress waar zij onder lijden."

Studiepakket

Unicef biedt kinderen die jaren niet naar school zijn geweest een zelfstudiepakket aan met  basisvakken zoals Arabisch, Engels, wiskunde, biologie en scheikunde. Voor de door de overheid gecontroleerde gebieden worden pakketten mét het logo van Unicef en het Syrische ministerie van Onderwijs gebruikt. In de door de oppositie gecontroleerde gebieden heeft het lesmateriaal geen logo.

Ook leren kinderen over het gevaar van bermbommen en restanten van oorlogstuig. Veel kinderen krijgen versneld onderwijs en doen twee schooljaren in één jaar.

Unicef laat bij scholen metalen platen plaatsen ter bescherming tegen scherpschutters en ruiten worden van een folie voorzien, waardoor glasscherven na een explosie niet in het rond vliegen.

Vrede

Als er ooit vrede komt, verwacht Vrolijk dat het onderwijs relatief snel kan worden hervat. "Syrië was altijd een land met een relatief hoog opleidingsniveau. Er bestaat een structuur voor onderwijs en er valt te praten met vertegenwoordigers van het ministerie. De instituten zijn er, en er bestaat een drang onder Syriërs om onderwijs te volgen."

Dinsdagmiddag bieden Unicef Nederland, War Child, Save the Children en World Vision Kamerleden een 'schoolles' aan over de impact van de oorlog in Syrië. Kamerleden krijgen onder meer les over het belang van psychosociale zorg en onderwijs.

Gedood

In 2015 alleen werden volgens de laatste cijfers van Unicef meer dan vijfhonderd kinderen op weg naar school of tijdens school gedood. De kinderrechtenorganisatie schat dat meer dan 2,1 miljoen kinderen in Syrië en 700.000 kinderen in buurlanden niet naar school gaan. Kinderen en jongeren worden bovendien op grote schaal gerekruteerd door strijdende partijen.

Bijna zesduizend scholen zijn zo beschadigd dat ze niet meer gebruikt kunnen worden. In 2015 werden veertig aanvallen op onderwijsinstellingen vastgesteld. Tienduizenden docenten zijn niet meer als leerkracht werkzaam.