Osama Bin Laden heeft een erfenis van ongeveer 29 miljoen dollar (ruim 26,7 miljoen euro) nagelaten. Volgens zijn testament moest het geld worden besteed aan de terreurcampagne tegen het Westen, die hij met de beweging al-Qaeda was begonnen.

Dat blijkt volgens The Washington Post uit een verzameling van 113 documenten over de terroristenleider die het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten dinsdag heeft vrijgegeven.

Bin Laden had zijn vermogen verborgen in het Afrikaanse Sudan. De leider werd in 2011 in Pakistan tijdens een militaire actie van de Verenigde Staten gedood. Zijn lichaam werd in zee gegooid.

Onder de vrijgegeven documenten zijn ook brieven die Bin Laden stuurde aan ondergeschikten in al-Qaeda en berichten van volgelingen die bereid waren zelfmoordaanslagen te plegen.

Minder bewust

Uit de documenten is volgens de krant op te maken dat Bin Laden zich steeds minder bewust was van de staat van de organisatie. Zo werd er al geklaagd over gebrek aan middelen, terwijl de leider nieuwe aanslagen plande.

Bin Laden hield wel de touwtjes in handen vanuit zijn schuilplaats in Pakistan, terwijl de Amerikanen volop jacht maakten op de terreurleider.

Familie

Bin Laden komt uit een rijke familie. Zijn vader verdiende een fortuin met vastgoedhandel in Saudi-Arabië. Een klein deel van de erfenis zou naar de familie gaan, maar het meeste was voorbestemd voor de jihad.

Het is niet duidelijk wat er met het geld van Bin Laden is gebeurd.

Vredesovereenkomst

Uit de documenten blijkt ook dat Al-Qaeda-leiders overwogen om in 2010 de Mauritaanse regering een vredesovereenkomst voor te stellen. 

Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb (AQIM), de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda, wilde aanbieden een jaar lang ''geen militaire activiteiten te ontplooien in Mauritanië''. Die periode zou kunnen worden verlengd. In ruil zou de Mauritaanse regering alle Al-Qaeda-gevangenen vrijlaten en beloven AQIM niet aan te vallen.

Bovendien zou zij het terreurnetwerk 10 tot 20 miljoen euro per jaar aan 'beschermingsgeld' betalen om ''de ontvoering van toeristen te voorkomen''.

Mauritanië ontkent dat het akkoord ooit is gesloten. Het West-Afrikaanse land wordt de laatste jaren door AQIM betrekkelijk ongemoeid gelaten en liet tot ongenoegen van buitenlandse overheden meermaals jihadisten vrij.