België is onvoldoende voorbereid op een kernramp zoals in het Japanse Fukushima vijf jaar geleden. De Belgische Hoge Gezondheidsraad vindt dat België moet beseffen dat zo'n grote ramp kan gebeuren.

Een kernramp is "vaak onverwacht en onvoorspelbaar, terwijl de gevolgen aanzienlijk kunnen zijn", schrijft de Hoge Gezondheidsraad in een rapport over nucleaire veiligheid in België.

In het land zijn er wel plannen met maatregelen die moeten worden genomen bij een dreigende kernramp, maar er is geen noodplan voor het geval zo'n ramp zich alsnog voordoet.

Doel en Tihange

In België zijn de afgelopen jaren problemen ontstaan bij de twee kerncentrales Doel en Tihange. Een van de reactoren in Tihange is vorige week stilgelegd vanwege problemen met de ladingspomp.

Ook kernreactor Doel 1, niet ver van de grens met Nederland, is onlangs stilgelegd vanwege problemen. Het gaat in beide gevallen om kleine (ouderdoms)kwaaltjes waar Nederland en Duitsland zich zorgen over maken.

Kerncentrales

Noodplan

Volgens de raad is er nu een noodplan nodig waarin staat wat er moet gebeuren als de nood aan de man is. Er moet op voorhand rekening worden gehouden met verschillende scenario's.

Zo moeten veel mensen in de omgeving van een kerncentrale in korte tijd worden geëvacueerd. Naar schatting wonen er bijvoorbeeld 1,5 miljoen mensen binnen 30 kilometer afstand van kerncentrale Doel.

Ontruiming

Bij een ramp moet volgens de raad een gebied van 20 kilometer rondom de centrale worden ontruimd, in plaats van de 10 kilometer die daar nu voor staat.

Ook moet er snel jodium kunnen worden verspreid in een straal van 100 kilometer in plaats van 20 kilometer om de kerncentrale. Jodium beschermt de schildklier tegen radioactiviteit.

Flexibel

De noodplannen moeten flexibel zijn, omdat ongelukken vaak onvoorspelbaar zijn. Ook moet rekening worden gehouden met de lange termijn, omdat grote gebieden rondom een kerncentrale onbewoonbaar kunnen worden.

Daarnaast stelt de raad dat de risicoanalyse moet worden uitgbreid, er een grondige kwetsbaarheidsanalyse nodig is en dat er transparant en gestructureerd moet worden gecommuniceerd over kernveiligheid.

Nederland

Volgens milieuorganisatie Greenpeace is Nederland ook niet voorbereid op een eventuele kernramp in België. "De verouderde Belgische kerncentrales staan op onze grens", aldus Greenpeace. "In Nederland moeten ook op veel grotere schaal jodiumpillen worden uitgedeeld. Jodiumpillen kunnen de directe effecten op de volksgezondheid bij een eventuele kernramp tegengaan." 

Volgens de milieuorganisatie kan Nederland, afhankelijk van de windrichting, effecten ondervinden van een kernramp in België. In het geval van een zuidenwind kan Rotterdam bedreigd worden. "Het zou goed zijn om de effecten van een eventuele kernramp in de Belgische kerncentrales ook in Nederland beter te onderzoeken", stelt Greenpeace.