De historische ontmoeting tussen de rooms-katholieke paus Franciscus en de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill van vrijdagavond is niet overal in goede aarde gevallen.

De Oekraïense Grieks-katholieke kerk voelt zich door de paus verraden.

De verklaring die de beide kerkleiders na hun onderhoud onderschreven staat volgens veel Oekraïense gelovigen bol van de "halve waarheden", zei grootaartsbisschop Svijatoslav Sjevtsjoek zondag.

Hij bespeurt in het document "zelfs indirecte steun van de apostolische hoofdstad voor de Russische agressie jegens Oekraïne". De grootaartsbisschop stoort zich eraan dat de paus en de patriarch spreken van een burgeroorlog in Oekraïne, terwijl het volgens hem om agressie door grote buur Rusland gaat.

Historische ontmoeting

De ontmoeting tussen paus Franciscus en de orthodoxe patriarch Kirill was heel bijzonder. In geen duizend jaar hebben de leiders van de rooms-katholieken en van de Russisch-orthodoxen in persoon overleg gevoerd.

De twee kerkleiders tekenden een gezamenlijke verklaring en riepen daarmee onder meer de wereldgemeenschap op om christenen in het Midden-Oosten te beschermen. "In veel landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika worden hele families, hele dorpen en hele steden van onze broeders en zusters in Christus uitgeroeid."

Video: Historische ontmoeting tussen paus en patriarch

Paus komt aan in Havana en ontmoet patriarch
Paus komt aan in Havana en ontmoet patriarch

Uit elkaar gegroeid

Franciscus en Kirill hopen naar eigen zeggen dat "deze ontmoeting kan bijdragen aan de door God gewenste eenheid van de christenen". Sinds het uiteenvallen van het Romeinse Rijk aan het eind van de vierde eeuw na Christus groeiden de christelijke kerk in het westelijk deel van Europa en die in het oosten sterk uiteen. In 1054 was de definitieve breuk en deze kerkscheiding wordt het schisma genoemd.

De oosterse stroming bestaat inmiddels uit een reeks oosters-orthodoxe kerken. De Russisch-orthodoxe kerk is daar de grootste van. Meer dan de helft van de naar schatting 250 tot 300 miljoen oosters-orthodoxe christenen is Russisch-orthodox.