Vrouwenbesnijdenis wordt in steeds meer landen en gemeenschappen afgekeurd of zelfs wettelijk verboden. Toch blijkt het genitaal verminken van meisjes en vrouwen een wijdverbreid probleem. 

Minstens 200 miljoen vrouwen en meisjes hebben een vorm van besnijdenis ondergaan, zo meldt kinderrechtenorganisatie Unicef in een vrijdag verschenen rapport.

Ten opzichte van 2014 is het geregistreerde aantal vrouwenbesnijdenissen met bijna 70 miljoen toegenomen. Die toename is echter vooral een papieren werkelijkheid: voor het eerst zijn officiële cijfers uit Indonesië meegenomen in de cijfers. Daar wonen een kwart miljard mensen en komt het fenomeen veel voor.

Bij vrouwenbesnijdenis worden de clitoris en/of de schaamlippen geheel of gedeeltelijk weggesneden. Het is een cultureel gebruik dat vooral in islamitische landen voorkomt, hoewel het fenomeen in de Koran niet voorkomt. Wat Unicef betreft moet de praktijk zo snel mogelijk stoppen. Niet alleen vanwege de gezondheidsrisico's, maar ook omdat het in strijd is met de rechten van meisjes en vrouwen.

Toename

Er worden successen geboekt: in het afgelopen jaar gaven ruim tweeduizend gemeenschappen de praktijk op, aldus het rapport. En in landen waar het fenomeen voorkomt, keurt een meerderheid van de bevolking het volgens Unicef af.

In Liberia, Egypte en Burkina Faso is het aantal verminkingen flink afgenomen. Daar tegenover staan Somalië, Guinee en Djibouti, waar vrijwel alle meisjes en vrouwen worden besneden.

Van alle vrouwen die zijn besneden, komt ongeveer de helft uit drie landen: Egypte, Indonesië en Ethiopië. Die landen hebben ook een omvangrijke bevolking.

Volgens Unicef neemt het aantal genitale verminkingen procentueel gezien al decennia gestaag af. Maar doordat de bevolking in de landen waar het gebeurt blijft groeien, is in absolute zin juist sprake van een toename, alle pogingen om het fenomeen uit de wereld te helpen ten spijt.

In Nederland is genitale verminking een misdrijf, ook als mensen die hier wonen een meisje in het buitenland laten besnijden.