De regering van Duitsland heeft woensdag het asielbeleid aangescherpt. Er worden speciale opvangcentra opgericht, waar de asielprocedure sneller zal worden doorlopen. Migranten zullen er maximaal drie weken worden opgevangen.

Ook heeft de regering de landen Algerije, Marokko en Tunesië als veilig verklaard, meldt het tijdschrift Focus. Vluchtelingen uit die landen die voor asiel aankloppen in Duitsland, worden teruggestuurd.

Duitsland heeft eerder al landen in de Balkanregio veilig verklaard. Het verscherpte asielbeleid moet ervoor zorgen dat er meer controle komt op de instroom van vluchtelingen.

Ook is het de bedoeling dat mensen die uit een veilig land naar Duitsland trekken, minder kans maken op asiel. Het kabinet overwoog al langer een aantal Noord-Afrikaanse landen veilige te verklaren.

Asielpakket

In het nieuwe beleid is ook opgenomen dat mensen die wel kans maken op asiel in Duitsland, maar niet als vluchtelingen worden beschouwd, de eerste twee jaar niet in aanmerking komen voor gezinshereniging.

Vluchtelingen krijgen, volgens de krant Frankfurter Rundschau, ook 10 euro per maand voor inburgerings- en taalcursussen. Kans op een uitkering krijgen vluchtelingen alleen als ze zich bij binnenkomst registreren.

Kritiek

Het Duise kabinet kwam enkele weken geleden onder vuur te liggen van zowel de oppositie als leden van de regeringspartij. Het asielbeleid van bondskanselier Angela Merkel was volgens hen niet daadkrachtig genoeg.

Merkel werd verweten geen plan of toekomstvisie te hebben, waardoor de stroom van vluchtelingen naar Duitsland blijft aanhouden. Met het nieuwe beleid, dat Asielpakket 2 wordt genoemd, moet daar verandering in komen.

Het nieuwe asielpakket moet nog worden behandeld door de Bondsdag.