Amnesty International is boos en verontwaardigd over de herbenoeming van generaal-majoor Achmadu Mohammed in Nigeria, in januari van dit jaar. 

Volgens de mensenrechtenorganisatie kleeft er veel bloed aan de handen van deze man. Hij zou betrokken zijn bij de massamoord op gevangenen.

Amnesty drong in juni vorig jaar nog aan op onderzoek naar Mohammed en acht andere Nigeriaanse bevelhebbers. Zij zouden zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan allerlei oorlogsmisdaden sinds 2011, waaronder de dood van achtduizend gevangenen.

Zij werden doodgemarteld of verhongerden in detentiecentra. President Muhammadu Buharri beloofde onderzoek te zullen doen, maar dit is nog altijd niet van de grond gekomen.

Amnesty noemt het ''ondenkbaar" dat de man die in 2014 aan de kant werd geschoven na opstand door zijn eigen mensen, nu weer de militaire leiding krijgt. Volgens de mensenrechtenorganisatie toont de herbenoeming van Mohammed aan dat de Nigeriaanse overheid oorlogsmisdaden op het hoogste niveau nog altijd ongestraft laat.