De onlangs aangetreden liberale regering van Canada is al geprezen voor haar aanpak van de immigratie- en milieuproblemen, en daar komt waarschijnlijk een hervorming van een heel andere orde bij: het volkslied.

In het Canadese volkslied wordt een zinsnede veranderd waardoor de belangrijke rol van de vrouwen in het land wordt bevestigd.

Het parlementslid Mauril Bélanger heeft een wetsvoorstel ingediend waardoor in het lied O Canada een zinsnede over 'zonen' wordt gewijzigd in 'iedereen'. ''Een ode aan alle vrouwen die ervoor hebben gevochten Canada te vormen tot wat het nu is", aldus Bélanger.

Het volkslied O Canada wordt sinds 1980 gezongen en is sindsdien een doorn in het oog van veel vrouwen. Vrouwenorganisaties hebben meer dan eens geprobeerd in te grijpen, aldus de krant The Guardian.

Volkslied Canada door Trudbol Barbershop Quartet
Volkslied Canada door Trudbol Barbershop Quartet