Iran executeerde tussen 2005 en 2015 73 minderjarigen. Meer dan 160 kinderen wachten op voltrekking van hun doodvonnis. 

Dat staat in een rapport van Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie roept Iran op onmiddellijk te stoppen met de executies.

Iran ratificeerde twintig jaar geleden het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Door doodvonnissen tegen kinderen te voltrekken, schendt Iran het verbod op de doodstraf van minderjarigen, schrijft Amnesty. Iran voert daarmee de lijst van executies van minderjarige criminelen wereldwijd aan.

Het aantal executies van minderjarigen in Iran schommelt flink sinds 2005. In 2010 werd slechts één executie voltrokken. Daarna was er een stijging te zien, maar afgelopen jaar ging het aantal weer omlaag. In 2015 werden vier minderjarigen ter dood gebracht.

Regeringen

Amnesty International schrijft dat opeenvolgende regeringen er niet in zijn geslaagd een halt toe te roepen aan deze ernstige schending van de mensenrechten. Iran tracht het probleem te nuanceren door te benadrukken dat de veroordeelde op het moment van de executie volwassen was, ouder dan achttien jaar.

In 2013 werd voor een aantal misdrijven de dood voor minderjarigen afgeschaft, maar lang niet voor alle, zo staat in het rapport.

De jongeren die de laatste tien jaar ter dood zijn gebracht, hadden zich schuldig gemaakt aan moord, verkrachting, drugsgerelateerde misdrijven en "het vaag omschreven en breed toegepaste delict vijandschap tegen God".