Chinese rechters willen strenger optreden bij misdrijven die een bedreiging vormen voor de nationale politiek, economische veiligheid of sociale stabiliteit van China.

De rechters vinden dat het nodig is om harder te straffen om het gevoel van veiligheid bij burgers te verbeteren, meldde persbureau Xinhua zondag. 

De leiders van alle gerechtshoven in het land hebben na een bijeenkomst laten weten dat ze zwaardere straffen uitdelen voor terrorisme, separatisme en corruptie. 

De regering van China is al langer bezig met een grootschalige anti-corruptiecampagne. Volgens critici worden op die manier echter vooral politieke tegenstanders van het bewind aangepakt.

In een verklaring roepen de rechters lagere rechtbanken ook op de mensenrechten van verdachten en veroordeelden te respecteren en voorzichtig te zijn met het opleggen van de doodstraf.