De VN wil dat de vredesgesprekken tussen de Syrische president Assad en de oppositie in het land eind januari plaats gaan vinden. De datum waarop de partijen bij elkaar moeten komen staat nu vast op 25 januari.

De bijeenkomst zou plaats moeten vinden op het kantoor van de speciale VN-gezant voor Syrië De Mistura in Genève, meldt AFP zaterdag. 

De Mistura heeft zijn pogingen om de strijdende partijen op 25 januari om de tafel te krijgen geïntensiveerd. Hij zegt te hopen dat er een "zo breed mogelijk spectrum" van de oppositie aan zal schuiven. Verder verwacht hij de medewerking van alle Syrische partijen in het proces.

Hij voegde daar aan toe dat de ontwikkelingen in Syrië niet gebruikt mogen worden om de besprekingen te frustreren. 

Vorige week heeft de VN-Veiligheidsraad ingestemd met een resolutie die de verschillende strijdende partijen in Syrië bij elkaar moet brengen. Er was echter nog geen datum vastgesteld voor de gesprekken.