Honderden burgers en opstandelingen verlaten woensdag het laatste gebied in de Syrische stad Homs dat nog in handen was van rebellen als gevolg van een lokaal vredesakkoord tussen de regering en de opstandelingen.

Naar verwachting zullen zo'n 750 mensen in de loop van de dag het eerder belegerde district verlaten. 

Volgens het in Groot-Brittannië gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten gaat het zowel om strijders als burgers, die het Waer-district verlaten, waarbij prioriteit wordt gegeven aan vrouwen, kinderen en ernstig gewonden.

De Verenigde Naties (VN) houden toezicht op de uitvoering van het akkoord dat rechtstreeks tussen de Syrische partijen is overeengekomen.

Diplomaten zeggen dat het sluiten van lokale wapenstilstanden tussen Syriërs de meest effectieve manier is om vrede te brengen in het door bijna vijf jaar oorlog verscheurde land.

Humanitaire hulpverleners bereikten de wijk in Homs vorige week al onder de voorwaarden van het akkoord. De Homs-deal volgt op een apart plan dat is gericht op het stoppen van gevechten tussen rebellen en regeringstroepen in de buurt van Damascus.