In Duitsland zijn dit jaar één miljoen vluchtelingen geregistreerd. Het aantal overtreft alle voorspellingen, onder meer die van de minister van Binnenlandse Zaken, Thomas de Maizière. Hij voorzag de komst van 800.000 asielzoekers.

Maar dinsdag staat de teller op een miljoen zei de Beierse minister van Sociale Zaken Emilia Müller. De Beierse christen-democrate Müller zei dat het de hoogste tijd is om een maximum aantal vast te leggen.

De stroom is vooral in november flink toegenomen. Alleen in die maand registreerden zich tweehonderdduizend mensen als vluchteling in de Bondsrepubliek.

Sommige waarnemers stellen dat het werkelijke aantal migranten dat naar Duitsland is gegaan, groter is dan de officiële registratie aangeeft. Anderen denken dat het aantal minder hoog is, omdat door de bureaucratie van de inschrijving een aantal in meerdere centra als nieuwkomer staat geregistreerd.