Duitsland en Frankrijk willen het Europese grensbewakingsagentschap Frontex versterken. Als het aan beide landen ligt, krijgt de organisatie meer bevoegdheden. 

Dat schrijft de Frankfurter Allgemeine Zeitung zondag.

De ministers van Binnenlandse Zaken van beide landen hebben de Europese Commissie gevraagd een voorstel uit te werken.

Het meest in het oog springende idee is dat Frontex in geval van nood zelfstandig moet kunnen ingrijpen aan de grenzen van een EU-land. Instemming van het land waar het ingrijpen nodig wordt geacht, is dan niet meer noodzakelijk. Tot nog toe werkt de inzet van Frontex andersom, waarbij inzet van de organisatie officieel alleen mogelijk is als een EU-land daar om vraagt en de andere lidstaten toestemming geven.

Afgelopen week werd bekend dat medewerkers van Frontex in Griekenland gaan helpen met de registratie van vluchtelingen. Een akkoord daarover met de Griekse regering kwam slechts moeizaam tot stand.