Onderhandelaars van bijna tweehonderd landen zijn het op de VN-klimaattop in Parijs eens geworden over een ontwerptekst van een klimaatakkoord. 

Maar er zijn honderden punten waarover de landen het niet eens zijn. Die zijn komende week nog onderwerp van gesprek.

"De ontwerptekst laat zien dat alle landen bereid zijn om tot overeenstemming te komen. Maar we zijn er nog niet. Er moeten nog grote politieke obstakels uit de weg worden geruimd", zei de Franse onderhandelaar Laurence Tubiana. Komende week buigen de betrokken ministers zich over de tekst.

In de ontwerptekst staan verschillende actiepunten waar nog geen overeenstemming over is, zoals de financiering van klimaatbeleid voor ontwikkelingslanden. De partijen zijn elkaar wel genaderd over de noodzaak om de opwarming van de aarde in te perken.

Gemengde gevoelens

Woordvoerster Faiza Oulahsen van milieuorganisatie Greenpeace heeft gemengde gevoelens over het voorlopige akkoord. "Er heerst een constructieve sfeer en elke dag zien we nieuwe initiatieven voor een duurzame wereld", stelt zij. "Maar er zijn nog genoeg tegenstanders van een sterk akkoord en die zitten niet stil."

Greenpeace vindt het belangrijk "dat er een akkoord komt waarin de wereld afstand neemt van fossiele brandstoffen en volmondig kiest voor een toekomst met 100 procent duurzame energie."