De Europese Unie en Turkije zijn tot een akkoord gekomen dat ervoor moet zorgen dat de illegale migratie naar Europa afneemt. Het migratiepact is de uitkomst van een overleg dat zondag in Brussel plaatsvond. 

EU-president Donald Tusk maakte de uitkomsten zondag na afloop van het overleg bekend. Eerder op de dag waren de conceptconclusies van de top tussen de EU en Turkije naar buiten gebracht. Daarin waren de belangrijkste punten uit het akkoord al vastgelegd. 

In ruil voor "in eerste instantie" drie miljard euro aan Europees geld moet Turkije de opvang van Syrische vluchtelingen in kampen in Turkije verbeteren. Ook moet Turkije de grens naar Europa veel beter gaan bewaken. Zo moet worden voorkomen dat grote aantallen vluchtelingen de oversteek maken naar Europa, via Griekenland en de Balkanlanden.

Ook worden de toetredingsgesprekken van Turkije tot de EU versneld.

Video: EU en Turkije sluiten migratiepact

EU en Turkije sluiten migratiepact
EU en Turkije sluiten migratiepact

Noodzakelijke samenwerking

De Turkse premier Ahmet Davutoglu sprak na de bijeenkomst over een "nieuw hoofdstuk in de relaties tussen Turkije en de EU". Ook zei hij dat de EU en Turkije elkaar nodig hebben om een oplossing te vinden. "Wij betalen de prijs voor het falende beleid van de Verenigde Naties om een oplossing te vinden voor het Syrische conflict", voegde hij daar aan toe.

Davutoglu wilde tegelijkertijd geen echte garanties over een afname van de stroom migranten naar Europa. Maar hij verzekerde dat Turkije alle gemaakte afspraken zal nakomen.

Rutte

Premier Mark Rutte noemde het akkoord "op papier een belangrijke stap om de migrantenstroom in te dammen. De stroom moet omlaag'', zo sprak Rutte. "Zoals het nu is, kan het niet doorgaan.''

Geld gaat er pas, gefaseerd, naar Turkije als er concrete projecten zijn ter verbetering van de opvang, benadrukte Rutte. "De Turken moeten leveren en dat gaan we monitoren.''

Op de vraag of Turkije het 29e lid van de EU gaat worden, zei Rutte, dat dit "helemaal afhangt van Turkije". Volgens hem kan het nog jaren duren.

Timmermans

Eurocommissaris Frans Timmermans was nauw betrokken bij de onderhandelingen over het akkoord. Hij zei dat hij "geen enkele reden heeft om te twijfelen aan het Turkse commitment om echt te leveren." 

"We gaan geen drie miljard euro overmaken aan Turkije, maar voor drie miljard euro projecten financieren die ertoe leiden dat Syrische vluchtelingen toegang hebben tot medische zorg, op humane manier gehuisvest worden, dat Syrische kinderen naar school kunnen gaan. Dat is een verstandige investering", zo sprak Timmermans over het akkoord.