Het is in Zuid-Afrika weer legaal om de hoorns van neushoorns te verhandelen. Het hooggerechtshof in Pretoria heeft donderdag het binnenlandse verbod, dat sinds 2009 gold, opgeheven.

De rechter oordeelde dat de staat niet de juiste procedure had gevolgd bij het instellen van het verbod.

De Zuid-Afrikaanse overheid had het verbod in 2009 ingesteld om het oplopende aantal gevallen van stroperij in te dammen.

Stropers vormen een steeds groter gevaar voor de neushoorns. In 2014 werden in Zuid-Afrika zo'n 1.200 neushoorns gedood voor hun hoorns. Niet eerder was dit aantal zo hoog.

In Zuid-Afrika woont bijna 90 procent van alle Afrikaanse neushoorns, maar volgens voorvechters van de bedreigde diersoort zal het niet lang meer duren voordat er jaarlijks meer neushoorns sterven dan er worden geboren.

Volgens de advocaat van het Zuid-Afrikaanse Kruger National Park is het een "voldongen feit" dat de neushoorn met het huidige overheidsbeleid in 2021 zal zijn uitgestorven.

Statussymbool

Het hoge aantal gevallen van stroperij is te verklaren door de hoge opbrengst van hoorns. In China en Vietnam wordt er een grote som geld voor betaald, omdat mensen denken dat hoorns een geneeskrachtige en lustopwekkende werking hebben.

Bovendien zijn de hoorns een statussymbool in het Midden-Oosten en Azië. Ze brengen soms meer op dan goud.