Zuid-Korea heeft een plan gelanceerd dat het lage geboortecijfer in het land moet opkrikken.

Zo moeten gemeenten avonden gaan organiseren waarop singles elkaar kunnen ontmoeten en zouden jonge stellen voorrang moeten krijgen bij huisvesting in sociale huurwoningen.

Er komt een overheidscampagne die het huwelijk aanprijst en er komt meer steun voor mensen die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan.

Zuid-Korea hoort bij de drie landen met het laagste geboortecijfer ter wereld en vergrijst in hoog tempo. Vrouwen krijgen gemiddeld 1,2 kinderen. Volgens de Wereldbank is dat aantal alleen in Hongkong en Macao nog lager. In Nederland kregen vrouwen vorig jaar gemiddeld 1,7 kinderen.

Als de overheid er niet in slaagt de Zuid-Koreanen te verleiden grotere gezinnen te stichten, kan dat vergaande gevolgen hebben voor de economie. De regering wil dat het gemiddeld aantal kinderen over vijf jaar op 1,5 ligt en in 2045 2,1 is.