De omvang van de broeikasgassen in de atmosfeer heeft in 2014 opnieuw een recordhoogte bereikt. 

Dat meldt de meteorologische organisatie van de VN, de WMO (World Meteorological Organisation), maandag in haar jaarrapport.

WMO-chef Michel Jarraud betreurt het dat ieder jaar de concentraties broeikasgassen nieuwe recordhoogten bereiken, terwijl elk jaar wordt beklemtoond dat er echt geen tijd meer te verliezen is.

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen moet er volgens het rapport nu echt iets gebeuren. Alleen dan kan de stijging van de temperatuur tot redelijke niveaus beperkt blijven.

Halverwege volgende maand moeten in Parijs tijdens de 21e VN-klimaatconferentie knopen worden doorgehakt. Staatshoofden en regeringsleiders buigen zich dan over het terugdringen van de uitstoot in de hoop met een gezamenlijke inzet de stijging van de temperatuur deze eeuw te beperken tot maximaal 2 graden.

Bekijk de reactie van WMO-chef Jarraud:

Bekijk de reactie van WMO-chef Jarraud
Bekijk de reactie van WMO-chef Jarraud

Verantwoordelijkheid

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Sharon Dijksma, is maandag in Parijs voor de voorbereiding van de klimaattop.''De tijd van vrijblijvendheid is voorbij, het klimaat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal'', zei Dijksma voor haar vertrek.

De uitstoot van kooldioxide is de drijvende kracht achter het nieuwe record en veroorzaakt 83 procent van de stijging van de uitstoot over de afgelopen tien jaar. De belangrijkste oorzaak is het gebruik van fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas.

Koolstofdioxide is volgens Jarraud onzichtbaar, maar vormt een enorme dreiging. De gevolgen zijn dramatisch: extreme weersomstandigheden, hittegolven en overstromingen, stijging van de zeespiegel, de verzuring van de oceanen.

Video: Opwarming van de aarde in 60 seconden

Animatie door in60seconds