Als de klimaatverandering niet snel een halt wordt toegeroepen, stijgt de armoede in de wereld. Nog eens honderd miljoen extra mensen zullen dan in 2030 in armoede leven.

Dat zegt de Wereldbank in een klimaatrapport.

Het beëindigen van armoede is volgens de bank niet mogelijk als de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan voor de armen niet worden aangepakt.

"Klimaatverandering raakt de armen het hardst, en onze uitdaging is nu om miljoenen mensen uit de armoede te houden door de klimaatverandering," aldus directeur van de Wereldbank Jim Yong Kim. Arme mensen zijn immers nu al kwetsbaarder voor problemen die worden veroorzaakt door de opwarming van de aarde. Dat komt doordat bijvoorbeeld oogsten mislukken door droogte of doordat ziektes als gevolg van hittegolven en overstromingen vrij spel hebben.

Vooral gebieden in Afrika en Zuid-Azië zullen hard getroffen worden. Met name de landbouw kan ernstige gevolgen ondervinden. De opbrengst van gewassen kan met 5 procent dalen in 2030 en met 30 procent in 2080. Voedsel kan daardoor in 2030 12 procent duurder worden en in 2080 70 procent duurder.

Video: De opwarming van de aarde

Natuurrampen

Ook natuurrampen worden genoemd als negatieve gevolgen. Het uitbreken van besmettelijke ziektes na deze rampen en de afname van arbeidsproductiviteit bij hogere temperaturen zijn gevaarlijk. 

De Wereldbank adviseert daarom om goede voorbereidingen te treffen op natuurrampen. 

Klimaattop

De Verenigde Naties organiseren van eind november tot half december een klimaattop in Parijs. 190 staten komen dan bijeen om te werken aan een nieuw klimaatakkoord. Doel van de 21e klimaattop is om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden. Dat moet hittegolven, stortbuien en overstromingen die de voedsel- en watervoorraden kunnen verstoren voorkomen.

Ook de sluipende stijging van de wereldwijde zeespiegel wordt daarmee tegengegaan.