De Verenigde Naties (VN) en het Rode Kruis hebben zaterdag de noodklok geluid over het stijgende aantal bewuste aanvallen op burgers in de wereld. Beiden partijen riepen op hier een einde aan te maker en de daders ter verantwoording te roepen. 

Dat meldt de VN

Volgens de organisatie worden er wereldwijd te vaak 'gewone' burgers het slachtoffer van geweld. Daarbij worden mensen gedood, gemarteld of ontvoerd. De organisaties noemden landen als de Centraal-Afrikaanse Republiek, Jemen en Oekraïne als voorbeelden van landen waar zulke daden plaatsvinden.

Elk uur wordt daarnaast aan mensen in nood de toegang tot medische zorg, voedsel, water en onderdak ontzegd, zo zeiden VN-leider Ban Ki-moon en de voorzitter van het Internationale Rode Kruis Peter Maurer. "Genoeg is genoeg. Zelfs oorlog heeft regels", sprak Ban Ki-moon.

Volgens de organisaties is het noodzakelijk dat er een einde komt aan de straffeloosheid, een einde aan de gevoelloze minachting voor menselijk leven, en dat het internationaal humanitair recht nageleefd wordt. Ook moeten schenders van dit soort rechten ter verantwoording worden geroepen. 

Vluchtelingen

Tijdens de bijeenkomst werd er ook een speciale oproep gedaan voor vluchtelingen. In de verklaring werd gezegd dat er momenteel meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht zijn. Dat is het hoogste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. 

De organisaties willen daarom dat de internationale gemeenschap meer gaat doen voor vluchtelingen en ontheemden. De VN en het Rode Kruis vragen landen om humanitaire hulp te bieden aan mensen in conflictgebieden en de organisaties nemen zelf ook onmiddellijk maatregelen om de vluchtelingenproblemen aan te pakken.

Daarvoor is het volgens Ban Ki-moon noodzakelijk dat onderliggende problemen in conflictgebieden aangepakt worden. Als succesvol voorbeeld werd daarbij het internationale overleg over de situatie in Syrië genoemd.