België treft maatregelen die het onaantrekkelijker moeten maken voor vluchtelingen om daar asiel aan te vragen. 

Zo moeten asielzoekers binnenkort een verklaring ondertekenen waarin ze aangeven de Europese rechten, plichten, waarden en vrijheden te respecteren.

Erkende vluchtelingen krijgen geen onbeperkte verblijfsvergunning meer, maar een tijdelijke van vijf jaar. Voor aanvragen voor gezinshereniging wordt meer tijd genomen. De regering besloot verder dat vluchtelingen vier maanden na aankomst mogen gaan werken. Dat is nu zes maanden.

De verklaring die asielzoekers moeten ondertekenen wordt geen ''vrijblijvend papiertje'', benadrukte staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken vrijdag. Weigering het document te ondertekenen kan gevolgen hebben voor de asiel- of naturalisatieaanvraag.