Door achterblijvende wetgeving in vier EU-lidstaten kan illegaal gekapt hout nog altijd Europa binnenkomen. 

Griekenland, Hongarije Roemenië en Spanje hebben de in 2010 aangenomen Europese richtlijn die dit verbiedt nog altijd niet volledig in eigen regelgeving omgezet.

Dat stelt de Europese Rekenkamer donderdag in een rapport. "De Europese Unie moet in eerst haar eigen huis op orde krijgen en een voorbeeld stellen door de handel in illegaal gekapt hout een slag toe te brengen."

De resultaten van het actieplan tegen ontbossing dat de Europese Commissie in 2003 lanceerde zijn twaalf jaar later mager, stelt de rekenkamer vast. En dat terwijl het tegengaan van illegale houtkap "cruciaal" is voor het tegengaan van klimaatverandering en het behoud van soorten.

De commissie maakte tussen 2003 en 2013 300 miljoen euro over naar 35 landen. Indonesië en Ghana boeken vooruitgang, maar over het algemeen is er weinig progressie te bespeuren, concluderen de rekenmeesters.