Het dodental door de chaos en verdrukking bij de bedevaart in Mekka vorige maand, ligt veel hoger dan de Saoedische autoriteiten hebben gezegd. Er zouden zeker 2.121 doden zijn gevallen.

Dat stelt AP maandag op basis van een eigen telling.

Het persbureau baseert zich op het Saoedische dodental gecombineerd met informatie van dertig landen wier burgers bij de bedevaart aanwezig waren. Het gaat dan onder meer om Iran, Nigeria, Mali en Egypte.

Het dodental waar AP op uitkomt, ligt veel hoger dan de officiële cijfers die tot dusverre zijn gepubliceerd door de Saoedische autoriteiten. Volgens de laatste cijfers die Saoedi-Arabië naar buiten heeft gebracht zijn bij de bedevaart circa 769 doden gevallen. Deze cijfers dateren echter van eind september.

Video: Veel mensen doodgedrukt bij bedevaart Mekka

Honderden doden in gedrang tijdens hadj
Honderden doden in gedrang tijdens hadj

BBC

Eind september meldde de BBC ook al dat de officiële dodentallen die Saoedi-Arabië naar buiten brengt niet kloppen en dat het werkelijke aantal doden veel hoger ligt. De BBC baseerde zich hierbij onder meer op een Nigeriaanse regeringsfunctionaris.

Regeringsfunctionarissen van onder meer India, Pakistan en Indonesië hebben eveneens bevestigd dat de cijfers die Saoedi-Arabië naar buiten brengt, niet kloppen.