Turkije wil met financiële steun van de EU best meehelpen om de toestroom van vluchtelingen te beperken, maar wil voorkomen dat in Turkije 'concentratiekampen' ontstaan waar alle migranten worden opgevangen.

''Het kan niet zo zijn dat de Europese Unie Turkije geld geeft om alle vluchtelingen hier te houden", zei premier Ahmet Davutoglu. ''We kunnen niet iedereen opvangen en een soort concentratiekampen creëren.''

Turkije hoopt de vluchtelingenproblematiek te gebruiken om toe te treden tot de EU, maar niet tegen elke prijs. Beide partijen praatten vorige week over 3 miljard euro EU-steun aan Turkije voor de opvang van migranten, maar dat bedrag noemt Davutoglu veel te laag.

De Turken hebben naar eigen zeggen al 7 miljard euro aan de 2,2 miljoen vluchtelingen uitgegeven die de afgelopen tijd binnenkwamen terwijl het land tot dusver 436 miljoen euro aan buitenlandse steun ontving. De EU zou inmiddels zo'n miljoen immigranten hebben ontvangen. Turkije telt 78 miljoen inwoners, de 28 lidstaten van de EU gezamenlijk zo'n 500 miljoen.

Bekijk de reactie van premier Davutoglu:

Toetreding EU

In ruil voor hulp bij de vluchtelingenproblematiek en opvang van door de EU teruggestuurde migranten stelt de EU Turkije versnelde toetreding tot de unie in het vooruitzicht. Ook zou de visumplicht die geldt voor Turken bij een bezoek aan Europa moeten vervallen vanaf juli 2016.

Op weg naar EU-toetreding zou Turkije nog wel aan tal van voorwaarden moeten voldoen, onder meer op het gebied van mensenrechten en persvrijheid. Ook het conflict met Cyprus en de gewapende strijd met de Koerden zijn belangrijke agendapunten.