De internationale gemeenschap doet te weinig voor Syrische vluchtelingen, stelt Oxfam Novib. 

Rijke landen schieten volgens de hulporganisatie tekort om het geweld in Syrië en de ontstane crisis te stoppen. De financiële steun en de vluchtelingenopvang van een aantal welvarende landen zijn met elkaar vergeleken. De uitkomsten staan in een rapport van Oxfam Novib.

Volgens Oxfam Novib is dit jaar minder dan de helft van het geld waar de VN en het Rode Kruis om hebben gevraagd, beschikbaar gesteld. Duitsland en Noorwegen doen genoeg, maar landen als Rusland en Frankrijk scoren onvoldoende.

De hulporganisatie noemt Nederland ruimhartig met financiële hulp, maar stelt dat er meer aan huisvesting moet worden gedaan. "Nederland toont een weinig menselijk gezicht door maar zo weinig van de meest kwetsbare mensen opvang te bieden, dat moet echt beter", zegt algemeen directeur Farah Karimi. Nederland zou voor eind 2016 nog eens 6.675 Syrische migranten op moeten nemen.

Rode Kruis

In Nederland hebben meer dan 27.000 mensen zich via het Rode Kruis inmiddels beschikbaar voor de hulp aan vluchtelingen. Half september, toen de hulpverleningsorganisatie nog 6.500 vrijwilligers beschikbaar had, deed het Rode Kruis een oproep aan mensen om zich aan te melden voor het burgerhulpnetwerk Ready2help.

Het gaat om mensen die goederen sorteren, opvanglocaties inrichten en opruimen of bedjes in elkaar zetten, maar ook om mensen die vanuit hun professie hulp bieden, zoals artsen, tolken en EHBO'ers, aldus een woordvoerder van het Rode Kruis: "Het is opvallend dat als mensen eenmaal een keer zijn ingezet ze ook voor volgende klussen beschikbaar willen zijn", aldus de woordvoerder.

Snelheid

De vrijwilligers worden via sms en mail opgeroepen om ergens voor enkele uren te komen helpen. De reactiesnelheid is volgens de woordvoerder opvallend groot, omdat soms al binnen een uur zich voldoende mensen hebben aangemeld om diezelfde avond nog te komen helpen.

Desalniettemin zijn nog meer vrijwilligers nodig voor het hulpnetwerk om hulp te bieden aan de vluchtelingenstroom.

Het Rode Kruis is nog steeds in 'hoogste staat van paraatheid', dat wil zeggen dat de focus bij het Rode kruis volledig ligt op de stroom aan vluchtelingen die nu Nederland binnenkomt. Nooit eerder heeft de hulpverleningsorganisatie zo'n groot beroep gedaan op burgers om hulp te bieden voor het opvangen van vluchtelingen.