Het aantal mensen dat wereldwijd in extreme armoede leeft, is dit jaar voor het eerst gedaald onder de 10 procent. 

Dat zegt president Jim Yong Kim van de Wereldbank

In 2012 moest 12,8 procent van de wereldbevolking (902 miljoen mensen) nog rondkomen van minder dan 1,69 euro per dag. Dit aantal daalt naar 9,6 procent (702 miljoen mensen).

Onderwijs

De daling komt vooral door investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en betere sociale voorzieningen, voornamelijk in Azië. 

De toestand in de landen ten zuiden van de Sahara blijft volgens de president wel "uiterst zorgwekkend". In 2015 woont de helft van de zeer arme bevolkingsgroep in die regio. In 1990 kwam deze groep nog uit Oost-Azië.

Volgens de president wordt het lastig om het percentage verder omlaag te krijgen, mede door stagnerende groei, wisselvallige financiële markten, oorlog, een hoge jeugdwerkloosheid en klimaatverandering.