Met een feestelijke mis in de Sint Pieter is zondag in Rome de bisschoppensynode over huwelijks- en familiezaken begonnen.

In totaal 270 bisschoppen uit de hele wereld praten in het Vaticaan drie weken lang over moeilijke thema's rond relaties

Aan bod komt onder meer de manier waarop de kerk omgaat met gescheiden mensen die opnieuw willen trouwen en homoseksualiteit. Ook abortus en voorbehoedsmiddelen komen aan de orde.

Beslissingen worden niet verwacht van de vergadering, waaraan ook leken en experts deelnemen. Paus Franciscus publiceert op de slotdag op 25 oktober wel een slotverklaring.

De kerkvorst gaf daarop vast een voorproefje door in zijn preek te stellen dat het huwelijk niet kan worden ontbonden volgens de katholieke leer. Toch waarschuwde hij voor een "kerk met gesloten deuren" als het gaat om echtscheidingen.