Hamburg wil beslag leggen op leegstaande gebouwen om vluchtelingen in onder te brengen. Het parlement van de Duitse Hanzestad keurde een wet goed die dat mogelijk maakt, aldus Duitse media vrijdag. 

Het gaat niet om particuliere huizen, maar om hallen waar veel mensen in kunnen.

Hamburg kampt met een grote toevlucht van ontheemden en is naarstig op zoek naar plaatsen om de mensen onder te brengen. Per dag komen vier- tot vijfhonderd asielzoekers in de havenstad aan.

De wet is omstreden. Volgens deskundigen zijn er op dit moment geen argumenten om een zo zwaarwegend besluit te nemen.

Verwarring

Bondskanselier Angela Merkel beloofde alle mensen die op de vlucht waren voor oorlogsgeweld, dat ze konden rekenen op opvang in Duitsland. Hierdoor ontstond verwarring en groeide de groep vluchtelingen die door Europa op weg was naar Duitsland. Later, half september, besloot Duitsland de grenscontroles bij Oostenrijk juist op te voeren omdat het land de grote stroom mensen niet meer aankon. 

Duitsland verwacht dat het aantal asielaanvragen dit jaar op 800.000 uitkomt.