De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) verhoogt de schatting van het aantal migranten dat dit en komend jaar over de Middellandse Zee naar Europa trekt naar 1,4 miljoen.

Dat is een stuk meer dan de 850.000 waar de UNHCR eerder op rekende over de jaren 2015-2016. Het kunnen er volgend jaar ook meer worden, schat de UNCHR, maar vooralsnog gaat de hulporganisatie nog even uit van een aantal ongeveer zo groot als dit jaar (700.000).

De vluchtelingenstroom wordt volgens waarnemers groter door de bloedige strijd in het Midden-Oosten en in delen van Afrika. Voorts leeft bij veel migranten de veronderstelling dat nu in een aantal Europese landen bij aankomst automatisch een verblijfsvergunning wordt verleend.

Duitsland

Duitsland heeft in september het recordaantal van 163.000 vluchtelingen geregistreerd. Het daadwerkelijke aantal vluchtelingen dat het land binnenkwam lag hoger omdat de inschrijving achterloopt.

Sinds begin dit jaar werden 577.000 asielzoekers opgenomen in het registratiesysteem met de welluidende naam EASY, de verkorting van het officiële 'Erstverteilung von Asylbegehrenden'.