De strijdende partijen in Syrië hebben een akkoord bereikt over twee plaatsen in het noordwesten en een stad aan de grens met Libanon. 

Het akkoord kwam tot stand met bemiddeling van de Verenigde Naties, zeiden bronnen die bij de onderhandelingen betrokken waren donderdag.

Volgens het akkoord trekken rebellen zich terug uit de streek bij Libanon. Uit twee sjiitische dorpen die de rebellen belegeren in het noordwesten worden de burgers geëvacueerd. Het akkoord moet binnen een half jaar worden uitgevoerd, tijdens een staakt-het-vuren in de regio.

De evacuatie van gewonden begint vrijdag al.