Marine le Pen moet zich op 20 oktober voor de rechter verantwoorden voor een uitspraak die ze vijf jaar geleden deed.

Tijdens een bijeenkomst in Lyon vergeleek ze destijds moslims die op straat bidden met de bezetting van het land door de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het Openbaar Ministerie in Lyon verklaarde dinsdag dat de 47-jarige leidster van het Front National daarmee had aangespoord tot discriminatie van de religieuze opvattingen van mensen.

Le Pen had toegelicht dat dit bidgedrag ook een vorm van bezetting was: van de buurten en straten waar het werd gedaan. ''Er zijn geen tanks, geen soldaten, maar toch is het een bezetting."

Het bidden op straat gebeurt wanneer de moskee vol is.