Het aantal vluchtelingen dat de grens tussen Servië en Hongarije is overgestoken, heeft zaterdag een nieuw record bereikt. 

In totaal wandelden 4.330 die dag de grens over. In de nacht van zaterdag op zondag kwamen nog eens 1.604 mensen het land binnen. Intussen treffen de autoriteiten in Hongarije voorbereidingen om die grens volledig af te sluiten.

De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft beloofd dat vanaf dinsdag de grens helemaal dicht is. Daartoe heeft hij een hek laten bouwen van vier meter hoog. Ook heeft de regering vierduizend militairen naar de grens gestuurd.

Volgens officiële schattingen hebben dit jaar meer dan 175.000 vluchtelingen Hongarije als doorvoerplaats gebruikt. Veel vluchtelingen willen uiteindelijk via Hongarije naar Oostenrijk en verder Europa in. 

Kritiek

Hongarije krijgt grote kritiek op de manier waarop het met de migrantenstroom omgaat. De infrastructuur om vluchtelingen op te vangen zou volgens velen niet in orde zijn. 

De Oostenrijkse bondskanselier Werner Faymann vergeleek de Hongaarse vluchtelingenpolitiek zaterdag in Der Spiegel zelfs met de Holocaust.

"Vluchtelingen die vastzitten in treinen en ervan overtuigd zijn dat ze ergens anders naartoe gaan. Dat wekt herinneringen op aan de donkerste periode van ons continent'', zei Faymann in het Duitse weekblad. Hij betoogde daarnaast dat Orbán een "schrikbewind" voert.

De vierduizend vluchtelingen die zaterdag de grens met Hongarije overstaken, zijn opgevangen in grote tentenkampen. 

Video: Recordaantal vluchtelingen naar Hongarije

Steeds meer vluchtelingen komen naar Hongarije
Steeds meer vluchtelingen komen naar Hongarije

Verdeling

De Duitse eurocommissaris Günther Oettinger pleitte er zondag in de Duitse krant Welt am Sonntag voor om flexibele quota op te leggen voor de opvang van vluchtelingen in Europa. "Vooral kleinere landen die tot nu toe weinig ervaring hebben met de opvang van vluchtelingen, moeten genoeg tijd krijgen om de quota ook werkelijk in te vullen'', zei hij. 

Als een land zegt dat het nog niet zoveel mensen kan opvangen, maar wel voorzieningen maakt om dat later wel te kunnen "moeten Brussel en de andere lidstaten dat voorlopig tolereren'', vindt Oettinger.

Uiteindelijk moet de verdeelsleutel die de Europese Commissie wil opleggen echter wel bindend zijn. "Op de lange termijn werken vrijwillige quota niet", zei de eurocommissaris. 

Een aantal landen in Oost-Europa voelt echter helemaal niets voor een verdeelsleutel voor de opvang van vluchtelingen. De Europese Unie wil die invoeren om het aantal vluchtelingen gelijkmatiger over de lidstaten te verdelen en zo Griekenland en Italië, die verreweg de meeste mensen opvangen, ontlasten.