Paus Franciscus heeft de procedures voor de nietigverklaring van een huwelijk herzien. Hij heeft een document geschreven dat Motu Proprio heet, Latijn voor 'eigen initiatief', kondigde het Vaticaan maandag aan. 

Dinsdag worden de details bekendgemaakt.

De Rooms-Katholieke Kerk staat zijn 1,2 miljard leden niet toe om te scheiden. Wie dat toch doet en buiten de kerk hertrouwt, leeft volgens Rome in zonde omdat het eerste huwelijk in de ogen van de kerk blijft gelden. Een dergelijke katholiek heeft dan geen recht op de sacramenten, zoals de communie.

Het Vaticaan stelde vorig jaar een commissie samen die zich moest buigen over de hervormingen. De regels moesten worden ''vereenvoudigd en gestroomlijnd'', maar gaan nog wel uit van ''de onverbrekelijkheid van het huwelijk''.

Voorwaarden

De nietigverklaring van een huwelijk betekent dat de kerk verklaart dat het ja-woord niet geldig was omdat bepaalde voorwaarden ontbraken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vrije wil, psychologische volwassenheid en de bereidheid om kinderen te krijgen.

Volgens veel echtparen en priesters was de oude procedure te ingewikkeld en verging zelfs mensen die aan alle voorwaarden voor nietigverklaring voldeden, de moed om zo'n procedure aan te spannen.