Twee parochies in het Vaticaan nemen elk een vluchtelingengezin op. Dat liet paus Franciscus weten toen hij zondag in Rome zijn achterban in Europa opriep hetzelfde te doen.

De kerkvorst riep alle parochies, kloosters en andere religieuze gemeenschappen in Europa op elk een ontheemd gezin op te nemen.

Franciscus werd na deze oproep beloond met applaus van het publiek op het Sint Pietersplein.

Oostenrijk denkt dat zondag zo'n tienduizend vluchtelingen via dat land naar Duitsland zullen reizen. Die komen dan bovenop de elfduizend ontheemden die volgens de autoriteiten zaterdag al vanuit Hongarije via onder andere Wenen naar Duitsland zijn gegaan.

Bekijk hier de oproep van paus Franciscus:

Gezamenlijke actie

Unicef Nederland luidde zondag de noodklok over de tienduizenden vluchtelingenkinderen die op de vlucht zijn en in Europa op zoek zijn naar een nieuwe verblijfplaats.

Volgens directeur Jan Bouke Wijbrandt verblijven veel migrantenkinderen momenteel in "volstrekt ontoereikende omstandigheden. Ze leven vaak met te veel mensen dicht op elkaar, waardoor ze het risico lopen uitgebuit, misbruikt en mishandeld te worden."

Temperaturen

Bovendien dalen de temperaturen de komende weken. "Met name de gezondheid van jonge kinderen loopt gevaar, met ziekten zoals longontsteking." Ongeveer een kwart van de mensen die dit jaar toevlucht zoekt tot Europa is kind. Meer dan 106.000 kinderen hebben in de eerste helft van 2015 asiel aangevraagd, een stijging van 75 procent ten opzichte van vorig jaar.

Europa zou vluchtelingenkinderen van Unicef direct internationale bescherming moeten bieden en families met kinderen humanitaire visa moeten bieden. De kinderrechtenorganisatie van de VN dringt erop aan dat asielprocudures snel verlopen en dat overheden het belang van het kind voorop stellen. "Deze zorg valt onder het Verdrag van de Rechten van het Kind", beklemtoont Wijbrandt.