De Verenigde Staten hebben Oezbekistan donderdag gevraagd deel uit te maken van de internationale coalitie die tegen de Islamitische Staat (IS) vecht. Het land mag zelf bepalen op welke manier het deel wil nemen.

De coalitie met de Verenigde Staten aan het hoofd voert aanvallen uit op IS in Syrië en Irak. Daarnaast probeert ze de financiering van IS te stoppen en informatie te verzamelen over het aantal mensen dat grenzen van IS-gebieden oversteekt.

Oezbekistan wordt als een strategische partner van de NAVO gezien. Zo assisteerde het land in buurland Afghanistan in de strijd tegen de Taliban.