Voor de kust van Libië is woensdag een vissersboot met honderden opvarenden omgeslagen. Daarbij zijn zeker 25 doden gevallen. 

De vluchtelingenorganisatie van de VN UNHCR verklaarde dat aan boord van het schip, dat voor de kust van Libië verging, ongeveer zeshonderd mensen waren.

De Italiaanse kustwacht spreekt dat er inmiddels vierhonderd mensen uit het water zijn gehaald. Daarnaast zijn er 25 lichamen geborgen. Gevreesd wordt dat het dodental zal stijgen. 

Het houten schip sloeg om doordat de opvarenden naar een kant van het vaartuig liepen. Dat gebeurde nadat ze een ander schip, een Iers marinevaartuig, in het oog kregen en dat wilden wenken. Het Ierse schip kreeg daarna snel hulp van Italiaanse marineschepen bij het redden van mensen uit het water.

De Ierse marine bevestigde dat een van haar vaartuigen bij de reddingsactie was betrokken. Een woordvoerder vreesde voor een "aanzienlijk verlies aan levens". Bij de reddingsoperatie zijn vier schepen en drie helikopters betrokken.

Artsen zonder Grenzen (AzG) meldde dat de organisatie met het reddingsschip Diginity I bij de rampplek is. Twee andere vaartuigen van AzG zijn onderweg. Ook de artsenorganisatie zei te vrezen voor veel slachtoffers.

IOM

Dinsdag concludeerde de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) nog dat er in 2015 tot nu toe zeker tweeduizend migranten zijn omgekomen op de Middellandse Zee. 

Op het stuk zee tussen Libië en Italië vallen nog steeds de meeste doden. Libië is tot chaos vervallen en mensensmokkelaars hebben er vrij spel. Dat trekt grote aantallen vluchtelingen die de oversteek willen wagen. 

Mensenrechtenorganisatie Amnesty stelde in juli dat het aantal bootvluchtelingen dat op de Middellandse Zee omkomt fors is afgenomen sinds Europese landen er hun reddingsoperaties opvoerden. 

Geld

De Europese Unie besloot in april fors meer geld uit te trekken voor het indammen van de stroom bootvluchtelingen. Ook beloofden diverse lidstaten meer schepen en vliegtuigen beschikbaar te stellen.

Er zijn twee marinemissies opgetuigd om het probleem aan te pakken. Een daarvan, operatie Triton, is gericht op het redden van migranten. Sinds deze zomer is er ook een militaire missie, die inzet op het in kaart brengen van smokkelroutes en het aanpakken van mensensmokkelaars door bijvoorbeeld hun boten te vernietigen.