In 2015 zijn tot nu toe zeker tweeduizend migranten omgekomen op de Middellandse Zee. 

Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) dinsdag.  

In april stierven de meeste migranten in hun overtocht naar Europa: 1.265 mensen kwamen in die maand om. 

Het dodental is weer fors gestegen ten opzichte van vorig jaar, toen in dezelfde periode ruim 1.600 mensen op zee stierven. In totaal bezweken in 2014 volgens de officiële cijfers 3.279 vluchtelingen tijdens de barre overtocht.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty stelde in juli dat het aantal bootvluchtelingen dat op de Middellandse Zee omkomt fors is afgenomen sinds Europese landen er hun reddingsoperaties opvoerden. 

Migranten

Toegenomen

Het aantal vluchtelingen dat de overtocht waagt, is volgens de organisatie ook toegenomen. Tussen 1 januari en 26 april, zouden zo'n 28.000 bootvluchtelingen hebben geprobeerd Europa te bereiken.

Tussen 25 april en 29 juni ging het om 42.000 personen.

Meeste doden

Op het stuk zee tussen Libië en Italië vallen nog steeds de meeste doden. Dat is niet verwonderlijk, aangezien Libië tot chaos is vervallen en mensensmokkelaars er vrij spel hebben.

Dat trekt grote aantallen vluchtelingen aan die de oversteek willen wagen. De vluchtelingen komen onder meer uit het door oorlog verscheurde Syrië, het dictatoriale Eritrea en arme landen uit zuidelijk Afrika.

Vaak gaat het onderweg mis en slaan overvolle, gammele bootjes midden op zee om. Ook sterven migranten door uitputting of uitdroging; ze hebben vaak nauwelijks drinkwater bij zich.

Geld

De Europese Unie besloot in april fors meer geld uit te trekken voor het indammen van de stroom bootvluchtelingen. Ook beloofden diverse lidstaten meer schepen en vliegtuigen beschikbaar te stellen.

Er zijn twee marinemissies opgetuigd om het probleem aan te pakken. Een daarvan, operatie Triton, is gericht op het redden van migranten. Sinds deze zomer is er ook een militaire missie, die inzet op het in kaart brengen van smokkelroutes en het aanpakken van mensensmokkelaars door bijvoorbeeld hun boten te vernietigen.