Er is geen grotere bedreiging voor onze toekomst dan de klimaatverandering, stelt de Amerikaanse president Barack Obama.

"Er is ook zoiets als te laat zijn als het gaat over klimaatverandering," zei hij maandag volgens The Washington Post bij de presentatie van een nieuw beleidsplan tegen de opwarming van de aarde. 

Dat moet leiden tot een sterke reductie van de uitstoot van broeikasgassen.

Het plan mikt met name op een verminderde uitstoot van kolencentrales. Ook worden de vijftig staten van de VS aangemoedigd om meer in te zetten op duurzame energie.

Critici hekelen dat het plan van Obama zal leiden tot hogere stroomprijzen.

Decreet

Obama voert het plan in bij presidentieel decreet. Eerdere pogingen de maatregel bij wet in te voeren, strandden in het Congres.

Obama benadrukte het belang van zijn plan: "Wij zijn de eerste generatie die de impact van klimaatverandering voelt. Wij zijn de laatste generatie die er iets aan kan doen. Wij hebben slechts een thuis. Wij hebben slechts een planeet. Er is geen plan B."

Video: In 60 seconden: De opwarming van de Aarde

Animatie door in60seconds

Greenpeace

Greenpeace is verheugd over de "historische stap" die Obama heeft gezet. ''We moedigen deze stap aan, al moeten de plannen ambitieuzer zijn om echt verschil te maken'', aldus de milieuorganisatie.

"Het is goed dat kolencentrales worden aangepakt, hier zou Nederland een voorbeeld aan kunnen nemen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Waar blijft de klimaatspeech van onze minister-president Rutte?", aldus Greenpeace.