De meeste Nederlanders (79 procent) blijven de Russische regering direct of indirect verantwoordelijk houden voor het neerschieten van vlucht MH17 vorig jaar in Oost-Oekraïne.

Dat blijkt zondag uit een peiling van Maurice de Hond. De opiniemaker stelt daarbij een aantal vragen die vorig jaar een week na de ramp ook aan bod kwamen.

Toen werd de Russische regering ook grotendeels direct of indirect verantwoordelijk gehouden. Wel is er een verschil in de antwoorden over wie het vliegtuig daadwerkelijk heeft neergeschoten. 

Dacht een groot deel van de Nederlanders (78 procent) eerst nog dat de pro-Russische seperatisten die in het gebied vechten verantwoordelijk zijn voor de vliegramp, nu is dat nog 56 procent.

De verdenking van het Russische leger is daarentegen groter geworden. Vorig jaar dacht 6 procent dat ze het vliegtuig hebben neergeschoten, nu is dat 29 procent.  

Tribunaal

De peiling werd gehouden in de week nadat Rusland het oprichten van een tribunaal van de VN-Veiligheidsraad heeft tegengehouden om de daders van de vliegramp te kunnen berechten. 

Op de vraag wat er nu moet gebeuren om de verantwoordelijken te kunnen straffen, antwoordt 61 procent van de Nederlanders dat er een speciaal strafhof moet komen. Die moet worden gevormd door de vijf landen met de meeste slachtoffers. 

Een klein deel (6 procent) denkt dat de zaak voor een Nederlandse rechtsbank moet komen. En 22 procent vindt dat er geprobeerd moet worden om alsnog een MH17-tribunaal te krijgen.

Uiteindelijk denkt het grootste deel van Nederland (75 procent) dat het nooit precies duidelijk zal worden wie de vliegramp heeft veroorzaakt.

Optreden regering

De Nederlandse kiezer is overwegend positief over hoe onze regering het afgelopen jaar is opgetreden in de nasleep van de MH17-vliegramp.

Uit cijfers van De Hond komt naar voren dat gemiddeld 14 procent van de deelnemers aan zijn peiling daarover positief is; 31 procent is 'vrij positief'. 15 Procent is 'vrij negatief' en 13 procent is uitgesproken 'negatief'.

De peiling van Maurice de Hond wordt via internet gehouden onder ten minste 2.500 mensen, uit een steekproef onder ruim 40.000 personen die zich ooit voor zijn panel hebben aangemeld.