Volwassenen die openlijk homo zijn mogen tegenwoordig werkzaam zijn bij de padvinderij in de Verenigde Staten. Het belangrijkste orgaan van de Boy Scouts of America heeft maandag (lokale tijd) ingestemd met het opheffen van een verbod op homoseksuele medewerkers.

Drie jaar geleden heeft de organisatie al een verbod op homoseksuele jongeren bij de club opgeheven. Het is volgens de zogenoemde uitvoerende commissie van de club nodig om ook volwassenen die openlijk homo zijn toe te laten, vanwege een ''enorme verandering in de wet met respect tot homorechten''.

Daarmee doelt de commissie op het feit dat het homohuwelijk in alle staten is toegestaan.

Het verbod is per direct opgeheven. Wel geeft de landelijke club lokale verenigingen met een religieuze achtergrond de vrijheid 'eigen keuzes' te maken bij het aannemen of niet aannemen van homoseksuele leiders.